V našem kraji, na našich stránkách!


Církevní památky

Čečovice - kostel     Klášter v Chotěšově 

K nejstarším plzeňským památkám náleží původně románský kostelík sv. Jiří, důležitou roli v rozvoji kraje hrály cisterciácké kláštery u Nepomuku a v Plasích, benediktinský klášter v Kladrubech nebo ženský premonstrátský klášter v Chotěšově. Za zmínku bezpochyby stojí také gotický kostel sv. Mikuláše v Čečovicích, na území našeho státu naprosto unikátní stavba vybudovaná z neomítnutých cihel s cennými kamenickými detaily.

Četné památky na židovské osídlení kraje zahrnují starobylé židovské hřbitovy, muzea, částečně zachovalá ghetta a synagogy. Nejznámější z nich je bezesporu Velká synagoga v Plzni z r. 1893, druhá největší v Evropě a třetí největší na světě. Synagoga v Radnicích byla působištěm zakladatele reformního judaismu v Americe, rabína Issaka Mayera Wise-Weise. Mezi další významné památky se řadí barokní synagoga s muzeem v židovské čtvrti a židovský hřbitov v Kasejovicích, židovský hřbitov v Rabštejně nad Střelou, kupecký židovský dům ve Spáleném Poříčí a Muzeum Šimona Adlera v Dobré Vodě u Hartmanic.