V našem kraji, na našich stránkách!


Galerie

Zde máte informace o galeriích! Všechny by jsme vám určitě doporučily! Věříme, že se vám alespoň nějaká ta galerie bude líbít.

Galerie Klatovy Klenová

Adresa Klenová 1, 34021 Janovice nad Úhlavou
Popis Galerie Klatovy/Klenová patří k největším muzeím umění v České republice. Sídlí na dvou místech Plzeňského kraje, nedaleko česko-německých hranic. Prvním z nich je Klenová, malá vesnice asi 13 km západně od Klatov. Zde galerie spravuje ohromný areál, jehož součástí je několik památkově chráněných objektů. V prvním patře zámku z 19. století se nachází reprezentativní výstavní prostor, v přízemí zámku je nainstalována stálá expozice historického nábytku a českého výtvarného umění 20. století ze sbírek galerie. Podstatnou část expozice tvoří dílo Vilmy Vrbové – Kotrbové.
Dalšími součástmi zdejšího areálu jsou zřícenina středověkého hradu, historická sýpka, vila manželů Kotrbových a rozsáhlý statek.
V Klatovech se v historickém domě na hlavním náměstí nachází Galerie u Bílého jednorožce. Ve čtyřech podlažích tu opět probíhají výstavy současného a moderního umění, často hned několik najednou.
Galerie Klatovy/Klenová se ve své výstavní činnosti orientuje na české a zahraniční umění dvacátého století, zejména na umění po druhé světové válce, v činnosti sbírkové na poválečnou českou a slovenskou tvorbu, s důrazem na umění exilových výtvarníků.
e-mail info@gkk.cz
telefon 376 392 208
www https://www.gkk.cz

fileimage

Provozni doba:

 • červenec, srpen
  Po-Ne 9:00-18:00    
 • duben, říjen
  Út-Ne 10:00-16:00    
 • květen, červen, září
  Út-Ne 9:00-17:00    

Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici

Adresa Mariánská Týnice , 331 41 Kralovice
Popis Muzeum a galerie sídlí v objektu bývalého poutního místa, jehož historie je spojena s cisterciáckým klášterem v Plasích. Svoji dnešní podobu Mariánská Týnice získala v první polovině 18. století. Kostel Zvěstování Panny Marie s proboštstvím a ambitem byly postaveny podle projektu Jana Blažeje Santiniho. Základní kámen k barokní stavbě položil plaský opat Evžen Tyttl roku 1711. Ve velkolepé stavbě pokračovali také pozdější opati a výstavba areálu pokračovala až do roku 1777, kdy byl nový kostel vysvěcen. Kostel stojí na půdorysu rovnoramenného kříže, v jehož středu se klene mohutná kupole zakončená lucernou, obnovená v roce 2000. Na jižní straně kostela se nachází ilusivní barokní oltář. Na západ od kostela je situován ambit zdobený freskami od malíře F. J. Luxe. Budova proboštství obrácená fasádou k jihu má v půdorysu tvar písmene T, poukazující ho na jméno stavebníka – opata Tyttla. Věže proboštství, v nichž jsou umístěny hodiny a zvony, byly obnoveny v letech 1993 a 1994. V refektáři se dochovala freska zobrazující mnichy při slavnostním jídle s Pannou Marií a andělem a darování Mariánské Týnice Romanem z Týnce cisterciáckého řádu v roce 1230.
e-mail mtynice@iol.cz
telefon 373396410
www https://www.marianskatynice.cz

fileimage

Provozni doba:

 • duben-říjen
  Út-Ne 9:00-17:00    
 • květen-zaří
  Út-Ne 9:00-18:00    
 • listopad-březen
  Út-Ne 9:00-15:00  

...a další..

Muzeum J. V. SládkaGalerie Muzea Šumavy

obec: Kašperské Hory

Sezónní výstavy. ...


Západočeská galerie

obec: Plzeň

Stálá expozice:Administrativní zázemí, konzervátorská dílna. Budova není přístupná veřejnosti. ...


Muzeum J. V. Sládka

Muzeum J. V. Sládka

obec: Zbiroh

Stálá expozice:Život a dílo Josefa Václava Sládka. Stálá výstava "Fotograf J. V. Sládek". ...)


Muzeum a galerie severního Plzeňska

Muzeum a galerie severního Plzeňska

obec: Kralovice

Stálá expozice:Historický vývoj severního Plzeňska - Archeologie - Gotické a barokní umění - ...


Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech

Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech

obec: Klatovy

Stálá expozice:Výstavy současného moderního umění. ...


Městské muzeum a galerie

Městské muzeum a galerie

obec: Nepomuk

Stálá expozice:Historie města - Měšťanská místnost - Selská jizba - Výstava zbraní a ...