V našem kraji, na našich stránkách!


Katedrála svatého Bartoloměje

 

Katedrála sv. Bartoloměje z jihovýchodní strany
 
 

Nejstarší fotografie kostela od A. Grolla z roku 1856

Katedrála svatého Bartoloměje je gotický trojlodní chrám (z architektonického hlediska není kostel katedrálou, ale pouze velkým gotickým městským kostelem) stojící na historickém náměstí Republiky v Plzni, založený roku 1292. Od roku 1993 je nejen farním kostelem, ale i sídelním kostelem biskupa plzeňské diecéze. Předtím byl kostelem arciděkanským. Nejcennější výzdobou chrámu je opuková plastika Plzeňské madony (z doby okolo 1390) ve středu hlavního pseudogotického oltáře navrženého architektem Josefem Mockerem. Mimořádným dílem gotického řezbářství je také monumentální sousoší Kalvárie z 60. let 15. stol. Z hlavní lodi je možné vstoupit do pozdně gotické Šternberské kaple v pravé části chrámu, kde se nachází Český oltář, secesní dílo řezbáře Jana Kastnera. V chrámu nalezneme mj. bohatě zdobená barevná okna, např. okno s motivem Golgota od plzeňského malíře Josefa Mandla či dalších významných umělců.

Věž je vysoká 102,26 metrů, jde o nejvyšší kostelní věž v Čechách. Na vyhlídku ve výšce 62 metrů vede 301 schodů.