V našem kraji, na našich stránkách!


Nezaměstnanost

Kraj patří v rámci Česka k oblastem s dlouhodobě nižší mírou nezaměstnanosti, která se pohybuje okolo 7%.

Na této mapě můžete vidět kde je nezaměstnanost v Plzeňském kraji nejmenší a kde největší:

https://www2.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/mira_registrovane_nezamestnanosti_podle_obci_k_31_12_2005_plzensky_kraj_ks/$File/mn_32d.jpg