V našem kraji, na našich stránkách!


Turistické a naučné trasy

 

Okolo Gutštejna - na kole či pěšky

Oblast: Plzeňsko

Nátočnost: Malá

Vzdušnou čarou: 13,86 km

 

Gutštejn Okolo Gutštejna na kole či pěšky. Okolo Gutštejna na kole či pěšky.

Trasu lze absolvovat pěšky nebo na kole, je nenáročná a obsahuje zajímavosti jako výhledy, hrad, romantické údolí potoka.

Jdeme-li pěšky, musíme se smířit s dvěma úseky po silnici. Na kole je trasa zábavnější, jedinými místy, kdy možná sesedneme, je sestup z Hradišťského kopce do Okrouhlého Hradiště, krátký sestup z Gutštejna k potoku a výstup na Falkenštejn.

Začneme v Konstantinových Lázních a po naučné stezce vystoupáme na Hradišťský kopec, kde kdysi stálo prehistorické hradiště a nyní tam je lom a pěkný výhled západním směrem. Poblíž východního konce plochého vrcholu lze odbočit z naučné stezky doprava dolů, kterážto ceta nás dovede do Okrouhlého Hradiště. Odtud jdeme po žluté vedoucí po silnici ke statku Daňkov, kterým projdeme a za chvilku jsme na Gutštejně. Další cesta vede po červené nádherným údolím Hadovky k Dudákovskému mlýnu. Než se vydáme dál, můžeme vyjet 0,5 km nahoru na hradiště Šipín, kde se nám z útesu otevře krásný výhled. Vrátíme se do údolí a pokračujeme tentokrát po zelené. Cestou narazíme na pozůstatky předválečného opevnění. Nejzajímavějšími kousky je jeden objekt vz. 36 a pak zdvojený lehký objekt vz. 37. U Starého mlýna si můžeme udělat odbočku na místo, kde stával hrad Falkenštejn (nespojujte si jej se Závišem z Falkenštejna, jehož sídlo bylo úplně jinde) a dne tam je pěkná skála. Když už jsme nahoře, nemá smysl se vracet dolů na silnici. Vyjdeme z lesa a vydáme se po louce přímo na západ. Vynoříme se na křižovatce, kde se můžeme dát buď vlevo (Poloučany) nebo vpravo (Nová Ves). Je to jedno, obě silnice nás dovedou do Konstantinových Lázní.

Jediným místem na trase, kde je možno se občerstvit, jsou Konstantinovy Lázně.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
AMapy.cz -  - Mapové podklady © 2008, DPA s.r.o.
1000 m
ČR a Evropa
Svět

Turistická
Základní
Letecká
Základní
Letecká

 

 

 

NAUČNÉ STEZKY, PŘÍRODNĚ POZNÁVACÍ OKRUHY V NP:

 

Medvědí stezka - naučná stezka přibližující skalní útvary v blízkosti Nové Pece, délka 14 km
- dostupná z IS Stožec
Povydří- naučná stezka přibližující přírodní zajímavosti v kaňonovitém údolí řeky Vydry mezi Antýglem a Čeňkovou Pilou, délka 7 km
- dostupná z IS Rokyta
Chalupská slať- krátká naučná stezka k největšímu rašelinnému jezírku Šumavy
- dostupná z IS Svinná Lada
Jezerní slať- krátká naučná stezka do rašeliniště, doplněná vyhlídkovou věží, přístupná i pro imobilní návštěvníky
- dostupná z IS Kvilda
Tříjezerní slať- krátká naučná stezka nejvýše položeným rašeliništěm Šumavy
- dostupná z IS Rokyta
Vchynicko-Tetovský plavební kanál- naučná stezka přibližující přírodní a historické zajímavosti v okolí Antýglu, délka 7 km
- dostupná z IS Rokyta
Schwarzenberský plavební kanál - naučná stezka o přírodně-historických zajímavostech jihu Šumavy, z Jeleních Vrchů nad Novou Pec, délka 10 km
- dostupná z IS Stožec
Stožecká skála- historicko-přírodovědná naučná stezka přes Stožeckou kapli ke Stožecké skále, délka 8 km
- dostupná z IS Stožec, IS České Žleby
Vintířova stezka
"Les"- přírodně poznávací okruh v okolí Borové Lady, délka 4 km
- dostupná z IS Svinná Lada
"Nelesní krajina" - přírodně poznávací okruh v okolí Kvildy, ukazující vznik bezlesí historickou činností člověka, délka 5 km
- dostupná z IS Kvilda
"Národní park"- přírodně poznávací okruh od hraničního přechodu Bučina, přibližující filosofii ochrany přírody na území NP Šumava, délka 6 km
- dostupná z IS Kvilda
Keltové na Šumavě - Obří hrad- nejvýše položené keltské hradiště v Čechách
Zážitková stezka „Duch pralesa“- stezka začíná u hráze Plešného jezera a končí u pomníku Adalberta Stiftera na jezerní stěně
Vycházková stezka Okolo Kostelního vrchu (Hauswaldská kaple)- asi 2 km jižně od Srní v lese nedaleko Vchynicko-tetovského plavebního kanálu.

Naučná stezka Pod Zelenou Horou

24. června 2007 byla otevřena naučná stezka pod Zelenou Horou. Na bezmála 4,5 kilometru nabídne devět zastavení s informačními tabulemi. Seznámí návštěvníky s historií, přírodou i zajímavými osobnostmi. Stezka vede z Nepomuku, kolem zámku Zelená Hora, do obce Klášter a zpět do města. Jedná se o první naučnou stezku na Nepomucku. První zastavení představí historii Nepomuku, druhá tabule informuje o bývalém poštovním úřadě a slavných místních umělcích - o malířích Augustinovi Němejcovi a Viktoru Peškovi a spisovateli Alexandru Berndorfovi. Třetí zastavení je u sochy a studánky svatého Jana Nepomuckého a vypráví o tomto místním světci, další tabule jsou o přírodě a zvířatech, o zámku Zelená Hora, o řece Úslavě a jejich živočiších. Jedno zastavení je věnováno také obci Klášter, která vznikla na rozvalinách bývalého cisterciáckého kláštera z 12. století. Na zpáteční cestě do Nepomuku se turisté zastaví ještě na Červeném mostě a u kapličky svatého Vojtěcha. Na každém zastavení je také soutěžní otázka pro děti. Na konci se dozvědí, jestli luštily správně. Každá tabule obsahuje navíc esoterické zamyšlení nebo poezii a obrázek namalovaný tak zvanou automatickou kresbou od propagátorky tohoto druhu tvoření Evy Suttnerové ze Starého Plzence.

Více na www.zelenahora.cz.

  

Zelena hora