V našem kraji, na našich stránkách!


Západočeské muzeum v Plzni

Budova Západočeského muzea v Plzni
 
Jedno z křídel budovy Západočeského muzea v Plzni
 

Západočeské muzeum v Plzni je nejvýznamnějším muzejním ústavem západních Čech a zároveň i střediskem vědecké práce v řadě vědních oborů. Hlavní budova muzea se nachází v Kopeckého sadech 2 v Plzni.