V našem kraji, na našich stránkách!


Zajímavosti

Na této stránce najdete nejznámější památky a místaa k nim-po rozkliknutí-fotografie.

Rotunda sv. Petra a Pavla

 

 1. Rotunda sv. Petra a Pavla ve Starém Plzenci – nejstarší celistvě dochovaná architektonická památka (resp. fragment původní románské stavební fáze neznámé datace) na českém území, mapa
 2. Katedrála sv. Bartoloměje v Plzni – nejvyšší kostelní věž v Čechách (102 m), mapa
 3. Náměstí Republiky v Plzni – jedno z největších středověkých náměstí v českých zemích, mapa
 4. Synagoga v Plzni – druhá největší v Evropě a třetí na světě po jeruzalémské a budapešťské, mapa
 5. Plzeň – jediné muzeum na světě dochované v původním středověkém právovárečném domě je Pivovarské muzeum, mapa
 6. Západočeské muzeum v Plzni – největší soubor gotických pušek hákovnic z celé Evropy, mapa
 7. Zoologická a botanická zahrada v Plzni – jako jediná v ČR je zároveň zoologickou i botanickou zahradou, konkrétně od roku 1981 po téměř 20 letech paralelní existence ZOO a BZ na Lochotíně, mapa
 8. Plzeň – Bory (1911) – nejstarší letiště v České republice
 9. Plzeň – první letadlo československé výroby vzlétlo 27. 4. 1919 na letišti Bory
 10. Plzeň – největší pivnice v Čechách se nachází přímo v areálu pivovaru Plzeňský Prazdroj – restaurace Na Spilce má 580 míst, mapa
 11. Plzeň – nejstarší kniha v Čechách psaná v českém jazyce Kronika trojánská byla vytištěna v Plzni r. 1468
 12. Starý Plzenec – kostel Narození Panny Marienejcennější kulturní památka regionu – gotické fresky z roku 1351. Nejcennější část christologický cyklus na levé straně presbytáře – celkem 28 obrazů („Bible chudých“), mapa
 13. Kostel sv. Víta a jeho dvouhlavý oltář v Dobřanech – jedna z nejzajímavějších barokních staveb v Čechách, jediná této hodnoty ve střední Evropě, mapa
 14. Klášter Plasy – největší konventní budova založená na dubových pilotách v Evropě (budova stojí dle pramenů na 5 100 dubových pilotách. Byla vystavěna dle plánů J. B. Santiniho pro cisterciácký řád v letech 1711 – 1739), mapa
 15. Vodní hamr v Dobřívi – největší a nejvýznamnější technická památka svého druhu v České republice, mapa
 16. Vojenské historické muzeum na demarkační linii v Rokycanech – jediné muzeum na demarkační linii, mapa
 17. Rabštejn nad Střelou – nejmenší město ve střední Evropě, mapa
 18. Jízdárna ve Světcích na Tachovsku2. největší pseudorománská jízdárna v Evropě, mapa
 19. Městské hradby v Tachově – vzácně zachovalý systém městského opevnění ze 14. století, patří k nejzachovalejším v Čechách, mapa
 20. Klášter v Kladrubech – založený roku 1115 s jedinečnou dominantou, chrámem Nanebevzetí Panny Marie, patří mezi největší svatyně v Čechách, mapa
 21. Konstantinovy Lázně – minerální uhličitá voda má nejvyšší obsah volného kysličníku uhličitého v celé České republice, mapa
 22. Domažlice – domažlická šikmá věž – ojedinělá věž arciděkanského kostela válcového typu dosahuje naklonění 60 cm, mapa
 23. Horšovský Týn – státní hrad a zámek – zachovalá gotická hradní kaple (v Čechách se dochovaly jen dvě – v Horšovském Týně a na Křivoklátě), mapa
 24. Chodsko – nejzachovalejší národopisná oblast v Čechách, mapa
 25. Kostel sv. Vintíře v Dobré Vodě u Hartmanic – jediný kostel na světě s unikátním skleněným oltářem, kostel sv. Vintíře je jedním ze dvou (spolu s lázeňským kostelíkem v Lázních Letiny) tohoto zasvěcení na světě, mapa
 26. Sušická sirkárna – nejstarší výroba zápalek v Čechách (zahájena 1839)
 27. Sedlo na Sušicku (902 m n.m.) – jedno z nejvýše položených keltských hradišť v Čechách, staré 2500 let, mapa
 28. Šumava a Český les (spolu se sousedním Bavorským lesem) - nejrozsáhlejší lesní pásmo ve Střední Evropě, mapa
 29. Hrad Rabí – nejrozsáhlejší hradní zřícenina v Čechách, mapa
 30. Hrad Kašperk – nejvýše položený královský hrad v Čechách (886 m), mapa
 31. Velharticezcela ojedinělý (v evropské i naší hradní architektuře) je kamenný most se 4 oblouky na válcových a jednom hranolovém pilíři spojující Rajský dům s věží Putnou do jediného celku, mapa
 32. Filipova Huť 1093 m n. m. – nejvýše položené sídlo v České republice, mapa
 33. Černé jezero na Šumavě 18,4 ha – největší jezero v České republice, mapa
 34. Železniční tunel na trati Klatovy – Železná Ruda (pod sedlem Špičáku) – nejdelší železniční tunel v České republice – 1747 m
 35. Odlezelské (Mladotické) jezero - nejmladší jezero ČR, vzniklo 25.5.1872 sesuvem půdy v důsledku katastrofálních průtrží mračen, mapa
 36. Barokní lékárna u Bílého jednorožce v Klatovech - unikátní expozice lékárenství mapuje vývoj tohoto „řemesla“ od roku 1776 až do roku 1966, kdy lékárna ukončila svoji činnost, mapa
 37. Katakomby v Klatovech - tajemné podzemní prostory jezuitského kostela Neposkvrněného početí Panny Marie a sv. Ignáce navozují pocit posvátné úcty. V této kostelní kryptě byli pohřbívání členové jezuitského řádu a významné osobnosti města. Důmyslně řešený větrací systém umožňuje udržovat optimální teplotu a malou vlhkost vhodnou pro konzervaci mumifikovaných těl. Do dnešních dnů se jich zachovalo asi třicet, mapa
 38. Keramický maják v parku v Plzni na Slovanech - nejvyšší (10 m) na kruhu vytočený keramický objekt na světě. Během jednoho týdne jej ze 4,5 tun hlíny vytočil umělec Ivan Hostaša. Maják je zapsán v Guinessově knize rekordů, mapa
 39. Studna ve Zbiroze - na místním středověkém hradě se nachází 163 metry hluboká hradní studna, která patří k nejhlubším v Evropě. Je obdélníkového tvaru, tesaná do skály.