V našem kraji, na našich stránkách!


Hospodářství

Energetika

Energetika v Plzeňském kraji není zastpoupena žádnými velkými zdroji.

Těžba a nerostné suroviny

kaolin, keramické jíly, živec, vápenec, kámen

Zemědělství

 Plzeňský kraj je po většinou hornatý a půda na pěstování plodin je kamenitá, nenachází se zde žádné úrodné nížiny.

 Průmysl a průmyslové závody

Mezi nejvýznamnější průmyslová odvětví zastoupená v Plzeňském kraji patří strojírenství, potravinářství, průmysl stavebních hmot a keramiky, výroba a distribuce energií, hutnictví.

Výrobky

Ve Škodovce se vyrábí tramvaje atd.V Plzeňském pivovaru se vyrábí pivo. Nejznámější značky jsou Prazdroj a Gambrinus.