V našem kraji, na našich stránkách!


Kultura

Divadlo J. K. Tyla v Plzni divadlo J.K.Tyla    Plzeň 

Plzeň a Plzeňský kraj mají bohaté kulturní tradice i pestrý současný kulturní život. V Plzeňském kraji se narodila nebo žila řada osobností české kultury; působili tu hudební skladatel Bedřich Smetana, malíři Václav Brožík a Mikoláš Aleš, spisovatel Karel Klostermann, loutkář Josef Skupa, přímo v Plzni se narodili malíř a ilustrátor Jiří Trnka, spisovatel a herec Miroslav Horníček, cestovatel Miroslav Zikmund a jiní.

Nejen v Plzni, ale i v ostatních větších městech Plzeňského kraje je čilý divadelní ruch. Plzeňské Divadlo J. K. Tyla (Velké a Komorní divadlo) a Divadlo Alfa, zaměřené na tvorbu pro děti, svým významem výrazně přesahují hranice kraje.

Plzeňské Smetanovské dny jsou festivalem s bohatým koncertním, divadelním a výstavním programem.

K vyhledávaným akcím patří i folklorní festivaly – Mezinárodní folklorní festival v Plzni v červnu, Národopisná slavnost na Výhledech v červenci, Chodské slavnosti v srpnu, přehlídka dechových hudeb v Klatovech v březnu nebo Mezinárodní folklorní festival Klatovy v červenci.

Na mnoha místech kraje se konají pravidelné jarmarky s prodejem tradičních výrobků a s ukázkami středověkých řemesel.  Závěr zimy patří masopustním veselicím, jejichž tradice se udržela zejména na Chodsku a Klatovsku. Začátkem května probíhají na mnoha místech v kraji Slavnosti svobody – oslavy osvobození americkou armádou s jízdou historických vojenských vozidel. Na přelomu května a června se každoročně koná populární vojenská akce Den pozemního vojska „Bahna“. Šermířské skupiny z celé republiky se každoročně sjíždějí k dobývání hradu Rabí. V letních měsících je zde možno navíc zhlédnout zajímavé vystoupení sokolníků s dravými ptáky. I na jiných hradech, zámcích a v klášterech se konají zajímavé denní, večerní i noční akce pro děti i dospělé. Se šermíři, kejklíři, jarmarečníky a hraním je spojen i červnový Historický víkend v Plzni.