V našem kraji, na našich stránkách!


Mapy

Na této stránce si můžete prohlédnou pár map......

Na začátek tu máme mapy celé České republiky, kde můžete Plzeňský kraj srovnat s ostatními kraji.

 

Pozice na mapě

 

 

 https://www2.czso.cz/xp/redakce.nsf/i/pocet_uchazecu_o_zamestnani_na_1_volne_pracovni_misto_k_31_12_2007/$File/13-320108k12.jpg

https://www2.czso.cz/xp/redakce.nsf/i/podil_orne_pudy_a_sklizen_obilovin_v_letech_2001_2007/$File/13-320108k15.jpg

https://www2.czso.cz/xp/redakce.nsf/i/podil_rozlohy_chranenych_uzemi_k_31_12_2007/$File/13-320108k04.jpg

Soubor:La2-demis-czech.png Topografie

Mapa Připojení domácností k internetu v jednotlivých krajích ČR

Znaky krajů

Soubor:CoA CZ regions.png

 

Satelitní snímek

Soubor:Satellite image of Czech Republic in September 2003.jpg

 

Dále už uvidíte pouze mapy Plzeňského kraje.

 

 Soubor:Plzeňský kraj - okresy (4. 1. 2007).jpg

 https://www2.czso.cz/xp/redakce.nsf/i/mesta_a_mestyse_v_plzenskem_kraji/$File/Mestys32ro%C4%8Denka2008.jpg

 https://www.smopk.cz/images/mapa-pk-krajina.jpg

https://www2.czso.cz/xp/redakce.nsf/i/geograficka_mapa_plzenskeho_kraje/$File/geogr_mapa.jpg

Satelitní pohled


https://www2.czso.cz/xp/edicniplan.nsf/t/3E004972EF/$File/geo_mapa.jpg
 
https://www.risy.cz/UserFiles/Image/Sdilene/Okresy/okresy_plzen_kraj(1).gif
https://www2.czso.cz/xp/edicniplan.nsf/t/1F004664B9/$File/3231_geogr_1.jpg
https://www2.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/mira_registrovane_nezamestnanosti_podle_obci_k_31_12_2005_plzensky_kraj_ks/$File/mn_32d.jpg
 
 
 

 

https://www.benzinky.cz/cms/mapy/mapa_plzensky_kraj_s_okresy.gif