V našem kraji, na našich stránkách!


 

Věda a vzdělání

V Plzeňském kraji působí dvě vysoké školy. Západočeská univerzita (7 fakult) a Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Plzni. Obě vysoké školy vysokou kvalitou výuky a zaměřením vyučovaných oborů přitahují studenty nejen z Plzeňska, ale i z jiných částí Česka a ze zahraničí.

V Plzni máme také poměrně vysoký výběr gymnázií. Jsou to Církevní gymnázium, Mikulášské gymnázium, Masarykovo gymnázium, gymnázium F.Křižíka a gymnázium Opavská.

Jsou zde samozřejmě i základní a mateřské školy.