V našem kraji, na našich stránkách!


CHKO

V Plzeňském kraji je několik CHKO a my jsme vybrali dvě nejdůležitější.

 

CHKO Šumava

Rozloha CHKO Šumva je bez národního parku 99 624 ha.

Rozpětí nadmořských výšek se pohybuje od 498 m (Víteň) do 1362 m (Boubín).

Více o národním parku se dozvýte v rubrice národní park Šumava nebo na https://www.npsumava.cz/

 

Foto - panoramatický pohled z věže Boubínské rozhledny

 

CHKO Český les

CHKO Český les je menší než CHKO Šumava. Jeho rozloha je cca 47 000 ha. 

Dnes se ukazuje význam Českého lesa z hlediska ochrany přírody v podobě původních lesních společenstvech na různých stanovištích, které jsou cenné pro svoji zachovalost v rámci celé České republiky. Jedná se o různá společenstva bučin a jedlobučin až o podmáčené smrčiny a vrchoviště s výskytem borovice blatky. Český les se stále více ukazuje jako významné studijní území vývoje vegetace v jednotlivých sukcesních stádiích v jednotlivých vegetačních stupních na plochách obcí zaniklých po druhé světové válce.

Více se dozvíte na stránkách https://www.ceskyles.ochranaprirody.cz/