V našem kraji, na našich stránkách!


Lesy

Šumava     Černé jezero na Šumavě 

Lesy, které se rozkládají téměř na 40 % plochy kraje, jsou zpravidla volně přístupné jak turistům, tak houbařům a sběračům lesních plodů. Jejich převážnou část tvoří monokultury smrku a borovice. Nejrozsáhlejší lesní komplexy se nacházejí v řídce osídlených Brdech a v oblasti Radeče, severně od Plzně na Manětínsku a v okolí Konstantinových Lázní; pro Klatovsko jsou typické smíšené lesy na Ždánovské a Chudenické vrchovině. U Chudenic najdete Americkou zahradu, kde řadě pěstovaných okrasných dřevin vévodí douglaska tisolistá. Chráněné jsou i některé osaměle rostoucí listnaté stromy a skupiny stromů. Až pocit malosti se Vás zmocní, když projdete některou z alejí mohutných listnáčů, např. Kilometrovku u Plzně, alej vedoucí do bývalé vesnice Ferdinandovo Údolí u Železné Rudy či alej z Tachova do Světců. Původní pralesovité porosty se uchovaly na chráněných územích Čerchovské hvozdy, Tišina a Bučina u Žďáru v Českém lese, na Chejlavě a v Chynínských bucích na jižním Plzeňsku.

 

PAMÁTNÉ STROMY PLZEŇSKÉHO KRAJE

V Plzeňském kraji je vyhlášeno 279*) položek památných stromů, jejich skupin a stromořadí. Zásluhou několika dlouhých alejí je celkový počet kusů chráněných stromů v kraji velmi vysoký, podle ústředního seznamu památných stromů to je 2711 stromů. Ve skutečnosti je jich méně, odhadem mezi 2500 - 2600 stromy, protože staré aleje postupně řídnou. Například „Alej Kilometrovka“ v Plzni má skutečný počet stromů 211 a ne udávaných 273. Z těchto více než 2500 stromů jich v Plzeňském kraji roste 375 jednotlivě nebo ve skupinách do deseti stromů. Ty nás zajímají především.

 

 

Šumava

Rozsáhlé pohoří na hranicích Česka, Rakouska a německého Bavorska.

Pohořím prochází hlavní evropské rozvodí mezi Severním a Černým mořem. Jižní strana pohoří je podstatně příkřejší než severní, česká. Na území Šumavy se nachází mimo jiné Lipenská přehrada

Šumava je překrásná! Tak ji navštivte! Už kvůly její rozmenité přírodě!

Soubor:Borová Lada, Chalupská slať, jezírko.JPG.- Chalupská slať

Český les

Členitá vrchovina podél česko-německé státní hranice

Když budete navštěvovat plzeňský kraj, určitě Český les nevynechte!

Soubor:Flossenbuerg.jpg- Flossenbuerg