V našem kraji, na našich stránkách!


Vodstvo

Většinu území kraje odvodňuje Berounka, která vzniká v Plzni soutokem Radbuzy a Mže. Část Klatovska a Sušicko odvodňuje Otava. Obě povodí náleží k úmoří Severního moře. Na území kraje je řada jezer – ledovcová Černé jezero, Čertovo jezero, Prášilské jezero, Laka a hrazené Odlezelské jezero.

Berounka

Berounka je jedna z českých řek, významný tok v západní části republiky (Plzeňský a Středočeský kraj) a levobřežní přítok Vltavy. Prameny zdrojnic se nacházejí v pohořích Český les a Šumava. Nejvyšších průtoků dosahuje řeka na jaře.

Tok řeky Berounky pod Tetínem 

Radbuza

Radbuza je západočeská řeka pramenící pod vrchem Lysá (869 m) v okrese Domažlice. Soutokem s řekou Mží v Plzni vytváří Berounku. Délka řeky je 112 km. Plocha povodí měří 2179 km².

Radbuza v Dobřanech 

 

Mže

Mže (německy Mies, latinsky Misa) je významná řeka v západních Čechách, zdrojový tok Berounky. Délka toku je 106,5 km. Plocha povodí měří 1828,6 km².

 jez u Pavlovic 

Otava 

Otava je zlatonosná řeka v jižních Čechách, která bývala do konce 19.století srdcem a osou prastarého Prácheňského kraje. Je to levostranný přítok Vltavy, vznikající soutokem Vydry a Křemelné na Šumavě u Čeňkovy Pily. Délka toku je 113 km. Plocha povodí měří 3788,2 km². Název řeky je pravděpodobně předslovanského původu.

Řeka Otava, asi 5 km severně od Písku. 

 

Černé jezero 

Černé jezero je největší karové ledovcové jezero na Šumavě a zároveň i největší jezero v České republice, pokud nepočítáme vodní plochy vzniklé s přispěním člověka. Má rozlohu 18,43 ha. Leží v nadmořské výšce 1008 m. Dosahuje maximální hloubky 40,6 m. Vzniklo v poslední době ledové. Nachází se 6 km severozápadně od Železné Rudy.

 Černé jezero 

Čertovo jezero 

Čertovo jezero je pověstmi opředené jezero ledovcového původu v okrese Klatovy v Plzeňském kraji v České republice. Nachází se na jihovýchodním svahu Jezerní hory, poblíž města Železná Ruda (Špičák). Vodní plocha se nachází v nadmořské výšce 1030 m, její rozloha je 10,33 ha a hloubka jezera dosahuje místy 36 m.

 jezero směrem od přepadu vody k západnímu břehu

 

Prášilské jezero 

Prášilské jezero je karové ledovcové jezero na Šumavě v České republice. Leží v nadmořské výšce 1080 m. Má rozlohu 3,7 ha. Je hluboké maximálně 15 m. Nachází se v ledovcovém karu a je hrazeno 9 m vysokým valem žulových balvanů a dvěma staršími morénovými valy.

Pohled přes jezero směr jihovýchod

Jezero Laka 

Laka zvané též Mlaka nebo Pleso je jezero na Šumavě v České republice. Rozlohou 2,53 ha je nejmenší na české straně hranice. Nadmořskou výškou 1096 m je nejvýše položené v celém pohoří. Jezero je hluboké maximálně 3,9 m, obsah vody se odhaduje na 40 000 m³.

Odlezelské jezero 

Odlezelské jezero je nejmladší jezero v Česku obklopené stejnojmenou národní přírodní památkou. Toto hrazené jezero na Mladotickém potoce pod Potvorovským kopcem nedaleko vsi Odlezly se také nazývá Mladotické či Potvorovské. Jezero o ploše 4,5 ha je protáhlé v severojižním směru, jeho plocha jej řadí na 4. místo mezi českými jezery, nepočítaje uměle vzniklá jezera po těžbě. Délka je přibližně 500 m a šířka se pohybuje mezi 70 až 100 m. Hladina je v nadmořské výšce 413 m.

severní konec jezera