V našem kraji, na našich stránkách!


 Přírodní zajímavosti kolem Plzně


Samota Berk - zelené jezírko

Zelené jezírko v bývalém lomu na těžbu vitriolové břidlice, ze které se v 19. století vyrábělo ,,Oleum" neboli česká dýmavá kyselina sírová. Volně přístupné.

Dolní Bělá, Plzeň sever

 

Malochova skalka

Přírodní památka (2,21 ha) - zbytek teplomilné vegetace na třech skalnatých spilitových ostrozích s pamětní deskou plzeňského botanika.
Druztová, Plzeň sever

 

Hromnické jezírko

Přírodní a technická památka (12.20 ha). Zvané též červené jezírko s agresivní síranovou vodou vzniklo zatopením lomu na těžbu vitriolových břidlic. V 60 m hlubokém oprámu 3 ha jezírko o rozměrech 190 x 130 m, hloubka vody 15 m. V přilehlém okolí šedé haldy jako pozůstatek počátku českého chemického průmyslu. V letech 1807 - 1898 se zde vyráběla česká dýmavá kyselina sírová, která se používala k výrobě fosforu, barviv, čištění minerálních olejů atd.
Hromnice, Plzeň sever

Hromnické jezírko (výběr zajímavostí hotelu Gondola Plzeň) Hromnické jezírko (výběr zajímavostí hotelu Gondola Plzeň) Hromnické jezírko (výběr zajímavostí hotelu Gondola Plzeň)

 

Kozelka - stolová hora

Přírodní rezervace (33,12 ha) na 660 m n.m. vysoké stolové hoře s mělkým sedlem jako pozůstatek třetihorního vulkanismu s trhlinami, pseudozávrty, skalními věžemi, pyramidami a sutěmi s teplomilnou vegetací. Cvičný horolezecký terén.
Doubravice, Plzeň sever

 

 

Kyjovský les - skalní útvary

Malebné údolí Chotíkovského potoka s bizardními skalními útvary vyerodovanými v kaolinitických pískovcích a arkózách. Přírodní památka (0,01 ha) "Malesická skála" ojedinělá skalní pyramida v karbonských sedimentech.
Malesice, Plzeň sever

Střela

Přírodní rezervace (314,21 ha) s kaňonovitým údolím a meandrující řekou Střelou. Příkré stráně jsou porostlé přirozenými suťovými porosty a zachovalou teplomilnou submontánní květenou. V břidlicích hluboce zaříznuté údolí s peřejnatou řekou má mimořádnou krajinnou hodnotu.
Kotaneč, Plzeň sever

 

 

Míšovské buky

Přírodní památka (5,03 ha) se zbytkem původní kyselé bikové bučiny a jedlobučiny na úbočí buližníkového kopce.
Míšov, Plzeň jih

 

 

Fajmanovy skály a Klenky

Přírodní rezervace (29,35 ha). Buližníková skála (suk) s kamenným mořem a zbytkem porostů jedlobučin a reliktních borů na skalách u Nových Mitrovic.
Nové Mitrovice, Plzeň jih

Hořehledy

přírodní památka (5,54 ha). Přirozeně meandrující Mítovský potok, obklopený údolní nivou se zbytkem lužního lesa a mokředních olšin.
Hořehledy, Plzeň jih

 

 

Hůrka - Černá stráň

Přírodní památka (8,28 ha). Naleziště ordovických zkamenělin v břidlici.
Starý Plzenec, Plzeň jih

 

 

Ostrá Hůrka - skalní útvar

Významný krajinný prvek asi 20 m vysoký vypreparovaný buližníkový suk tzv. ,,plzeňský Matrhorn". Cvičný horolezecký terén.
Starý Plzenec, Plzeň jih

 

 

Svatý Vojtěch - minerální pramen

U radioaktivního pramene bývaly lázně, dle tradice tu r. 922 odpočíval biskup Vojtěch.
Kasejovice, Plzeň jih

 

Oselce - pramen

Léčivý pramen Kloubovka 500 m od Kotouně (značeno). Chráněný buk, který nabíjí energií.
Oselce, Plzeň jih