V našem kraji, na našich stránkách!


Energetika

V rámci Plzeňského jsou energetické zdroje poměrně omezené, kromě malých vodních elektráren na řekách není kraj soběstačný ve výrobě elektřiny.

Z hlediska zdrojů tepla je největším dodavatelm tepla společnost Plzeňská teplárenská, která zásobuje teplem většinu obyvatel krajského města. Cena dodávaného tepla se pohybuje na jedné z nejnižších cen v republice.