V našem kraji, na našich stránkách!


Zemědělství

 

Nejlepší podmínky pro zemědělství jsou v Plzeňské kotlině, tam se pěstují převážně obilniny (pšenice, oves a ječmen). Plzeňský kraj patří také k významným producentům řepky olejky. Pěstuje se tu i kukuřice, pícniny, zelenina, ovoce, len a květiny.

Plzeňský kraj je po většinou hornatý a půda na pěstování plodin je kamenitá, nenachází se zde žádné úrodné nížiny.

 

 

Rostlinná výroba

V Plzeňském kraji jsou půdy hnědozem a zamokřené půdy.

 

slunečnice

chmel

řepka olejka

 

Určitě jste již u silnice viděli krásná žlutá pole, porostlé rostlinou s názvem řepka olejka. Řepka olejka (latinsky Brassica napus napus) je ozimá kulturní plodina pěstovaná kvůli svým olejnatým semenům. Využívá se zejména pro výrobu olejů. Řepka olejka se po celém světě rozšířila se středozemí. Z řepky olejky se nejčastěji vyrábí olej, který se se používá k potravinářským i technickým účelům.

Živočišná výroba

    

Je směrována na chov skotu, krav, ovcí, prasat.

Zvířata jako skot jsou chovány v podhorských oblasech.

                                                                   

Lesy Lesnictví

    

Lesnictví na území kraje je produkováno především v horských oblastech Šumavy a Českého lesa.

Zabývá se intenzivním pěstováním lesa, jsou to především smíšené lesy, smrkové lesy a borové lesy.

 

Chov Ryb

 

Na území kraje nejsou nějaké velké rybníky v porovnání s krajem Jihočeským. Jedná se o spíše menší rybníky, kde se chovají ryby

jako jsou kapři, candáti. Na horských potocích se chovají pstruzi.