V našem kraji, na našich stránkách!


Spolupráce se zahraničím

 


Zahraniční vztahy Plzeňského kraje

 

Města a obce Plzeňského kraje v uplynulých letech významně rozvíjely partnerské vztahy s městy a obcemi Evropské unie. Na tuto spolupráci po svém vzniku navázal také Plzeňský kraj.

 

Významnou roli v zahraničních vztazích Plzeňského kraje hraje přeshraniční spolupráce. V roce 2001 navázal Plzeňský kraj oficiální styky s vládami Horního Falcka a Dolního Bavorska. Konkrétní oblasti spolupráce se rozvíjejí především v pracovních skupinách hospodářství, cestovní ruch, doprava, ochrana životního prostředí, zemědělství a komunální spolupráce. Mezi pravidelné akce v rámci přeshraniční spolupráce patří mimo jiné také regionální konference, které se konají střídavě v České republice a ve Spolkové republice Německo.

 

Plzeňský kraj udržuje kontakty také s italskou provinicí Bergamo, která je součástí regionu Lombardie v severní Itálie. V roce 2001 podepsali zástupci Plzeňského kraje a provincie Bergamo Memorandum o přátelství, které se stalo základem pro budoucí spolupráci v oblasti kultury, hospodářství nebo zdravotnictví.