V našem kraji, na našich stránkách!


Klatovy

Okres Klatovy náleží do Plzeňského kraje. Jeho sídlem je město Klatovy.Rozloha okresu je 1 945,69 km², čímž se řadí na 1. místo v rámci Plzeňského kraje i v rámci celé České republiky. Počtem obyvatel 87 629 osob mu patří 2. místo v Plzeňském kraji (po okresu Plzeň-město). Průměrná lidnatost okresu je velmi nízká, hluboko pod krajským i republikovým průměrem (45 obyvatel na 1 km²). Okres se skládá z 94 obcí. Status města má 14 obcí, 4 obce mají status městyse.

Území okresu vyplňuje hlavně západ pohoří Šumava a západní Pošumaví.

Okres sousedí s plzeňskými okresy Plzeň-jih a Domažlice, s jihočeskými Prachatice a Strakonice a jeho jižní hranice je i státní hranicí s Německem.