V našem kraji, na našich stránkách!


Plzeň-město

Okres Plzeň-město je okresem v Plzeňském kraji. Jeho sídlem je město Plzeň. Rozloha okresu je 261,46 km², počet obyvatel je 181 634 osoby (hustota zalidnění je 695 obyvatel na 1 km²). Do 31. prosince 2006 byla jedinou obcí okresu Plzeň. Od 1. ledna 2007 se okres však rozrostl o další (zatím) samostatné obce, takže v současné době se skládá z 15 obcí, z čehož 2 obce mají status města (Plzeň a Starý Plzenec).

Okres je charakteristický tím, že drtivá většinu jeho obyvatel (92 %) žije v okresním i krajském městě Plzeň, které je tvořeno 10 nestejně velkými obvody. Na severu a severozápadě sousedí s okresem Plzeň-sever, na jihozápadě až jihovýchodě s okresem Plzeň-jih, na východě pak s Rokycany.