V našem kraji, na našich stránkách!


Františkánský klášter v Plzni

Františkánský kostel v Plzni, vnitřek (1300 až 1360)
 

 

Františkánský klášter v Plzni s kostelem Nanebevzetí Panny Marie byl založen kolem roku 1300, stavba kostela dokončena kolem 1350, kláštera kolem roku 1380. Roku 1419 byli františkáni z podnětu Václava Korandy z města vyhnáni, ale už následující rok se mohli vrátit. Klášter byl silně poškozen za husitského obléhání v letech 1433–1434 a opravován skoro 50 let. Věž z konce 16. století upravena 1676, 1611 přistavěna kaple Nejsvětější Trojice. Klášter byl znovu poničen za Mansfeldova obléhání v roce 1618. Průčelí přestavěno v barokním slohu architektem Jakubem Augustonem během rekonstrukce kláštera v letech 1722 až 1744. Klášter byl zrušen roku 1950 v rámci zločinné "Akce K".

Bývalý klášter tvoří dobře zachovaný gotický ambit kolem čtvercového Rajského dvora, kde je dnes diecézní museum, na několika místech pozdně gotické fresky. Na východní straně pozdně gotická kaple sv. Barbory (původně kapitulní síň) s hvězdovou klenbou na středový pilíř a s dobře zachovanými freskami ze života svaté Barbory z doby po roce 1460. V ambitu je zachováno malé skriptorium (místo pro písaře knih) a kamenná kazatelna s jemnou plastickou výzdobou z roku 1543.