V našem kraji, na našich stránkách!


Plzeňské historické podzemí

Chodba prohlídkového                                                          
Vodní kolo – součást prohlídkového okruhu 
 

Plzeňské historické podzemí tvoří složitý systém chodeb, dvou až třípatrových sklepů a stovky studní pod historickým jádrem Plzňe. Systém byl pod městem Plzní budován již od 14. století a neodmyslitelně patří k dějinám i současnosti města Plzně. Svým rozsahem 17,5 km chodeb se řadí k největším historickým podzemním systémům ve střední Evropě.

 

Prohlídkový okruh podzemí

Prohlídkový okruh má délku 750 metrů a nachází se přibližně v hloubce 9–12 m pod povrchem. Byl otevřen 1. Května 1985 (bez úseku vodárenské věže). Součástí prohlídky je expozice knihtisku či replika vodního kola ve vodárenské věži. Vstup do prohlídkového okruhu podzemí se nachází v Perlové ulici č. 4–6.