V našem kraji, na našich stránkách!


Kulturní dům Peklo

Budovy kulturního domu Peklo
 

Kulturní dům Peklo je novorenesanční stavba v Pobřežní ul. 10 v Plzni provedená staviteli Hůlou a J. Austerem.

V roce 1894 zakoupil objekty a pozemky v tzv. Pekle místní Spolek pro zbudování Dělnického spolkového domu. Stávající objekty byly nejdříve rozšířeny malou přístavbou, v roce 1902 byli připojeny k redakci časopisu Nová doba. Teprve v letech 1905–1907 byla vystavěna budova s dvoranou dělnického spolkového domu Peklo. Na objekt spolkového domu navazuje tzv. Fišerova vila z roku 1886.

V objektu nalezneme Velký a Malý sál a řadu učeben. Od roku 2005 sídlí v budově muzeum generála Pattona tzv. Patton Memorial Pilsen – muzeum otevřené u příležitosti 60. výročí osvobození města Plzně Americkou armádou a ukončení 2. světové války v roce 1945.