V našem kraji, na našich stránkách!


Muzea

Zde jsme pro vás vypsaly několik muzeí, které Vám doporučujeme navštívit! Kdyby Vám tato nabídka nestačila, v zápatí této stránky naleznate větší výběr s odkazem na stránku www.atlas-ceska.cz, kde se dozvíte více!

Západočeské muzeum v Plzni

-je nejvýznamnějším muzejním ústavem západních Čech a zároveň i střediskem vědecké práce v řadě vědních oborů. Hlavní budova muzea se nachází v Kopeckého sadech 2 v Plzni..

V roce 1888 rozhodlo zastupitelstvo Plzně o stavbě nové budovy pro muzeum. Vypracování návrhu a projektu muzea bylo zadáno architektu Josefu Škorpilovi.

Nachází se zde důležité dílo- dívčí války!

Soubor:Plzen 147.JPG

 

Muzeum Jindřicha Šimona Baara

Historie Klenčí a horního Chodska s malou expozicí připomínající i ostatní významné rodáky, kteří se v Klenčí narodili, příp. jejich rodové kořeny sem sahají - Památník spisovatele J. Š. Baara - klenečtí rodáci spisovatel Jan Vrba, spisovatel a dialektolog Jan František Hruška, hudební skladatel a sběratel chodských písní Jindřich Jindřich, lékař a spisovatel MUDr. Josef Thomayer, orientalista dr. Felix Tauer.

 

...a další....

 

Muzeum Škoda Plzeň

Muzeum Škoda Plzeň

obec: Plzeň

Stálá expozice:Expozice představuje formou velkoplošných fotografií, modelů a skutečných výrobků vývoj Škodových závodů ...


Barokní lékárna U bílého jednorožce

Barokní lékárna U bílého jednorožce

obec: Klatovy

Stálá expozice:Vzácná a ojedinělá farmaceutická a kulturně-historická památka v ČR. Dobové lékárenské prostředí ...


Vodní hamr - Dobřív čp. 91

Vodní hamr - Dobřív čp. 91

obec: Dobřív

Stálá expozice:Technická památka ze 16. století s dobovým zařízením. ...


Diecézní muzeum v Plzni

Diecézní muzeum v Plzni

obec: Plzeň

Stálá expozice:Gotická, renesanční a barokní plastika - trvalá expozice ve Františkánském klášteře v ...


Vodní elektrárna Čeňkova Pila

Vodní elektrárna Čeňkova Pila

obec: Srní

Stálá expozice:Vodní elektrárna je od roku 1995 národní technickou památkou. Expozice: vodní elektrárny ...


Historické rychtářství – Draženovský špýchar

Historické rychtářství – Draženovský špýchar

obec: Draženov

Stálá expozice:V rekonstruovaném historickém stavení je možno si prohlédnout chodskou senci, ždánovskou keramiku, ...


Muzeum Dr. Šimona Adlera

Muzeum Dr. Šimona Adlera

obec: Hartmanice

Stálá expozice:Památník Šimona Adlera, život židovské menšiny v západočeském pohraničí. Rodný dům Dr. ...


Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech

Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech

obec: Klatovy

Stálá expozice:Historie Klatovska - historie regionu na základě vybraných dokladů hmotné kultury, písemných ...
Muzeum Josefa Dobrovského

Muzeum Josefa Dobrovského

obec: Chudenice

Stálá expozice:Historie rodu Černínů (andělský pokoj s černou kuchyní). Život a dílo Josefa ...


Muzeum motocyklů a expozice české hračky

Muzeum motocyklů a expozice české hračky

obec: Kašperské Hory

Stálá expozice:Muzeum historických motocyklů fy Bálek - přes 70 kusů historických motocyklů. Zastoupeny ...


Muzeum historie a přádelnictví

Muzeum historie a přádelnictví

obec: Kdyně

Stálá expozice:Expozice historie města Kdyně, přádelnictví a tkalcovství je k vidění v bývalé ...


Muzeum drezín Čachrov - Čachrov 44

Muzeum drezín Čachrov - Čachrov 44

obec: Čachrov

Stálá expozice:Drezíny a železniční vozidla z 19. a první poloviny 20. století. ...


Muzeum v bývalé židovské synagoze

Muzeum v bývalé židovské synagoze

obec: Kasejovice

Stálá expozice:Sbírka umělecko-průmyslových předmětů z pozůstalosti kasejovického rodáka Václava Mentbergera. ...


Galerie Muzea Šumavy

Galerie Muzea Šumavy

obec: Kašperské Hory

Sezónní výstavy. ...


Muzeum J. V. Sládka

Muzeum J. V. Sládka

obec: Zbiroh

Stálá expozice:Život a dílo Josefa Václava Sládka. Stálá výstava "Fotograf J. V. Sládek". ...


Rosenauerův mlýn

Rosenauerův mlýn

obec: Velké Hydčice

Stálá expozice:Historická expozice původního mlýna - Život a zvyky mlynářů - Praktické ukázky ...


Městské muzeum Kožlany

Městské muzeum Kožlany

obec: Kožlany

Stálá expozice:Osobnost dr. Edvarda Beneše - Slavní kožlanští rodáci - Stará školní třída ...


Hasičské muzeum

Hasičské muzeum

obec: Postřekov

Stálá expozice:Více než dvacet hasičských stříkaček, cisterny a motorové přístroje. ...


Muzeum a galerie severního Plzeňska

Muzeum a galerie severního Plzeňska

obec: Kralovice

Stálá expozice:Historický vývoj severního Plzeňska - Archeologie - Gotické a barokní umění - ...


Vojenské muzeum a Klub vojenského muzea na demarkační linii v Rokycanech

Vojenské muzeum a Klub vojenského muzea na demarkační linii v Rokycanech

obec: Rokycany

Stálá expozice:Vozidla, bojová technika, výzbroj a výstroj ČS armády do roku 1938. Venkovní ...


Muzeum Horní Bříza

Muzeum Horní Bříza

obec: Horní Bříza

Stálá expozice:Historie města Horní Břízy a akciové společnosti Keramika Horní Bříza, založené v ...


Národopisné oddělení Západočeského muzea v Plzni

Národopisné oddělení Západočeského muzea v Plzni

obec: Plzeň

Stálá expozice:Život a dílo lidu Plzně a Plzeňska: Expozice je umístěna v historických ...


Pamětní síň Jana Sladkého Koziny

Pamětní síň Jana Sladkého Koziny

obec: Újezd

Stálá expozice:Život Chodů, J. S. Kozina a jeho mýtus - román Psohlavci. ...


Pamětní síň Jindřicha Mošny - Dobřív čp. 48

Pamětní síň Jindřicha Mošny - Dobřív čp. 48

obec: Dobřív

Stálá expozice:Pamětní síň Jindřicha Mošny - pobyt J. Mošny v Dobřívě, osobní památky, ...


Muzeum Šumavy Kašperské Hory

Muzeum Šumavy Kašperské Hory

obec: Kašperské Hory

Stálá expozice:Zoologie, botanika, geologie, ochrana přírody, osídlení, bydlení, zemědělství, dřevařství, myslivost, sklářství, těžba ...